Konec sezony  2020 na Dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí

Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí v měsíci listopadu ukončilo další sezonu.  I když byl v letošním roce  provoz na DDH  dvakrát přerušen vládními opatřeními s souvislosti s Covid 19, přesto se zde  vystřídalo  5 995 návštěvníků.

Provoz dopravního hřiště je rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhá výuka dopravní výchovy pro 1. stupně žáků základních škol.  Ta je rozdělena na povinnou výuku pro žáky 4. tříd a ostatní třídy ZŠ.  Po obědě mají prostor  školní družiny a organizace, které pracují s dětmi. Odpoledne a o letních prázdninách si na své přišli rodiče s dětmi a široká veřejnost.  Každý pátek je hřiště otevřeno pro mateřské školy.

K úspěšnému průběhu výuky, soutěží a dalších akcí, které probíhají na tomto hřišti přispěla i finanční částka ve výši 115 000,- Kč, kterou Domeček  obdržel  od Zlínského kraje.

A na co se mohou žáci ZŠ, děti z MŠ a návštěvníci těšit v příští sezoně?

Na stejně kvalitní služby na DDH, novou učebnu pro zimní výuku dětí z MŠ i prvního stupně ZŠ v budově SVČ Domeček,  nové dopravní prostředky a příjemné prostředí.

Děkujeme všem za podporu – Městu Val. Meziříčí, Zlínskému kraji, komisi Besip MěÚ,  základním i mateřským školám, odborným lektorům a především správcům na DDH, kteří se vzorně starají o údržbu inventáře i celého objektu a těšíme se další, snad už ničím nepřerušovanou sezonu 2021.