Historie SVČ DOMEČEK

Stručná historie a vývoj aktivit SVČ Domeček

Rok 1952

Historie SVČ Domeček se datuje od roku 1952, kdy tehdejší  OPD (Okresní pionýrský dům), později přejmenovaný na ODPM (Okresní dům pionýrů a mládeže), sídlil v budově, původně Košíkářské školy, později Vyšší zdravotní školy, na ulici Palackého, č.12 ( což byla nesprávně uváděná adresa, neboť vstup do budovy byl ve skutečnosti z ulice Na Košíkarně ).

Rok 1969

1.9.1969 získal OPD ke své činnosti v zámku Žerotínů, (v tehdejším Lidovém domě – JKZ – Jednotné kulturní zařízení, později KZ – Kulturní zařízení ) dvě místnosti, ve kterých zřídil Hernu stolního tenisu. Herna byla v  provozu do roku 1997.

Rok 1976

V tomto roce ODPM zahájil rekonstrukci budovy bývalé ZDŠ Hutisko – Za Kopcem na Turistickou základnu Hutisko – Zákopčí. V roce 1986 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a budova byla využívána jako rekreační zařízení ODPM a jako Škola v přírodě. Tak tomu bylo až do roku 1992, kdy byla budova navrácena obci Hutisko – Solanec.

Rok 1978

V roce 1978 zřídil ODPM, k podpoře své činnosti, Tělovýchovnou jednotu ODPM. Organizace funguje  doposud a sdružuje oddíly stolního tenisu, karate a atletiky. Známá je také jako Malá tělovýchovná jednota.

Rok 1979

Od 17.7.1979 využíval ODPM ke své činnosti budovu zrušené ZDŠ Mštěnovice, kde provozoval Sklad turistického materiálu. 30.6.1988 předal ODPM budovu zpět obci Lešná. ( původně pronájem od ONV ve Vsetíně ).

Rok 1980

Od 4.5.1980 byla činnost ODPM rozšířena o budovu Stanice mladých techniků na ulici Gottwaldova, nyní Sokolská č. 26 . Později byla přejmenována na Stanici zájmových činností. Budova byla následně 1.9. 2003 předána organizaci DAR ČR, k provozování zařízení s názvem AVARDE, pracující s romskými dětmi a mládeži.

Rok 1992

Od 25.1.1992 převzal ODPM od Asociace víceúčelových sportů a činností ČD Železniční depo Valašské Meziříčí areál Dětského dopravní hřiště ( DDH ), čímž se ho podařilo zachránit pro dopravní výchovu dětí a mládeže a akce BESIP. Prostory původně bývalého rybníku Na Mlynářce včetně správní budovy, bývalé Rybářské chaty, byly mimo jiné využívány i jako letní příměstský tábor. Ve dnech 18. – 19. září 1998 objekt vyhořel . ( Objekt byl několikrát vykraden a požár měl zamaskovat stopy ). Byl nově zrekonstruován a v roce 2001 byla v podkroví vybudována učebna dopravní výchovy ( 12.9.2001).

Rok 1993

1.1.1993 ODPM  získal právní subjektivitu ( zřizovatel Školský úřad ve Vsetíně ), byla organizace přejmenována na DDM ( Dům dětí a mládeže). Své aktivity vyvíjel DDM i na střelnici AVZO v Poličné, včetně letních příměstských táborů.

Od 15.10.1993 do 1.9.2003 provozoval DDM na základě smlouvy o spolupráci s obcí Huslenky Turistickou základnu Huslenky-Údolí a Tábořiště Huslenky – Slovačica .

Rok 1995

V roce 1995 zřídil DDM Školní sportovní klub. Organizace funguje  doposud a je členem AŠSK ČR.

Od 3.2. 1995 rozšířil DDM svou činnost i do Kelče , kde ve spolupráci s Městským úřadem Kelč a základní školou zřídil svou pobočku . Činnost pobočky byla ukončena 1.9.2003.

Rok 1997

Od 1.9.1997 DDM zřídil ve svých prostorách nejprve Klub, následně Integraklub a posléze od 30.9.1998 Stacionář pro mentálně postiženou mládež, který se na jaře 1999 rozdělil na dvě organizace. Část se přestěhovala do Kelče a část začala fungovat jako samostatný subjekt zřizovaný městem, a to v prostorách tehdejší ZvŠ Valašské Meziříčí.

Rok 1999

Od 1.9.1999 DDM zřizoval, organizačně a prostorově zajišťoval činnost Stacionáře pro romské děti, jehož provozovatelem je od 30.6.2001 Charita ve Valašském Meziříčí, nyní pod názvem – Klub Zeferíno.

Rok 2000

Od 31.3.2000 zřídil DDM v prostorách domu U Zvonu na ulici Křížkovského čp.109, ve spolupráci s MěÚ ve Valašském Meziříčí, ICM  (Informační centrum mládeže), které zároveň fungovalo jako Městské informační centrum. Následně jej v rámci dotace převzal a pro město pod názvem MIC provozoval ČSOP V.M.

ICM při SVČ Domeček však nadále fungovalo od 1.9.2001 v nových prostorách DDM, tentokrát v Kasárnách. Jeho činnost nezanikla ani později  po přestěhování DDM do budovy zrušené ZŠ Zdeňka Fibicha. Svou činnost ICM v SVČ Domeček ukončilo až v roce 2006.

Rok 2001

1.9.2001 byl DDM  přestěhován do nově zrekonstruované budovy v kasárnách na ulici Železničního vojska čp.1349, kde sídlil až do přestěhování dne 1.9.2005.

12.9.2001 byl DDM v rámci delimitace převeden z Odboru školství ve Vsetíně na Krajský úřad  Zlínského kraje.

Rok 2002

Od 01.06.2002 přibylo k novým spontánním aktivitám DDM „Muzeum Valašských strašidel“. Expozice, zaměřená na pohádky, pověsti a báje z Valašska, je nyní  situována do přízemních prostor v budově SVČ Domeček .

Rok 2004

K 1.5.2004 byl, za přispění města, vedle budovy DDM v Kasárnách, vybudován nový areál Skateparku, který se přestěhoval z prostoru vstupu na stadion TJ Valašské Meziříčí. Ten byl v roce 2006 rozebrán a až do vybudování nového areálu u Bečvy uložen na soukromém pozemku v Hrachovci.

Rok 2005

Od 1.9.2005 sídlí DDM, již pod novým názvem  SVČ Domeček, v částečně nově zrekonstruovaných   prostorách bývalé ZŠ Zdeňka Fibicha, na sídlišti Vyhlídka.

V budově, rovněž od téhož data, sídlí Centrum pro lidi se zdravotním postižením p.o., dále Oddělení pro děti a dospělé Městské Knihovny ve Valašském Meziříčí, dětský soubor Ovečky, soubor Bača, KungFu School Valašské Meziříčí, Oddíl stolního tenisu TJ DDM a další .

Rok 2015

K 1.9.2015 bylo provedeno zateplení budovy SVČ Domeček , zrekonstruováno centrální schodiště, vybudována WiFi síť a ve zkušebním provozu spuštěn kamerový systém.

K 1.9.2015 bylo zrekonstruováno sociální zařízení na DDH

Rok 2016

K 1.9.2016 byl vybudován a ve zkušebním režimu otevřen Family point Žirafka. Dále byly zrekonstruovány prostory pro Jógu, Klubovnu Deskových her, vybudována posilovna True Gym apod.. Zároveň v tomto roce začala při SVČ Domeček pracovat zážitková agentura TeLe , která zajišťuje pro organizace, firmy, průmyslové podniky apod. doprovodné programy pro děti na jimi organizovaných akcích.

Rok 2017

K 1.9.2017 byl přebudován vestibul budovy SVČ Domeček, šatny přestěhovány do suterénu v rámci výstavby centrální šatny, opraveny sociální zařízení při vstupu do budovy. Vybudována zkušebna pro hudební obory a vybudována nová klubovna pro automodeláře a železniční modeláře.

1.9.2017 bylo předáno k užívání zrekonstruované Dětské dopravní hřiště.

Rok 2018

Z důvodu velkého zájmu dětí a veřejnosti o bojové sporty byla vybudována nová tělocvična Kick Boxu a Fitboxu, z důvodu bezpečnosti byly vyměněny okenní zábrany v tělocvičně a vybudovány rozvody internetu ve třetím patře budovy B SVČ Domeček. Dále byl vybudován další ze sofa koutku pro odpočinek a čekání rodičů na děti v kroužcích

Rok 2020

 Rok 2020 byl pro SVČ Domeček velmi intenzivní. Změna ředitele, vybudování nové recepce a nové cvičné kuchyně. K tomu je po několika dlouhých letech v provozu nový web, který přináší návštěvníkům mnohem srozumitelnější a efektivnější formu propagace, nabídku kroužků a táborů a jiných aktivit. Tento rok byl také velmi ovlivněn koronavirem a jeho dopady na školství i ostatní subjekty. Několik měsíců v roce kroužky nemohly fungovat z nařízení KHS a v celém středisku byla zakázána prezenční přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. SVČ se může prezentovat jako zařízení, ve kterém nebyla zjištěna nákaza koronavirem (zatím do 11/2020)

spolupráce

Naši partneři

Kontakty

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Najdete nás

Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí, 757 01

Otevírací doba

Po - Pá: 8:00 - 16:00
Víkendy: ZAVŘENO

Telefon & Email

viz záložka kontakty
domecek@domecekvalmez.cz

Formulář

DOTAZY

domecekvalmez.cz | SVČ Domeček Valašské Meziříčí © Copyright 2023. Všechna práva vyhrazena. | Vytvořili ODMARKETING.cz