Středisko volného času Domeček realizuje projekt Šablony OP JAK I

Středisko volného času Domeček, příspěvková organizace získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora SVČ Domeček Valašské Meziříčí formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ (registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004493). Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002.

Projekt je realizován v období od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2025 a jeho cílem je rozvoj v oblastech, které si organizace určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Snahou je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky
a účastníky zájmového vzdělávání.  

Projekt umožní profesní růst pracovníků SVČ Domeček prostřednictvím jejich dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání vedoucí k rozvoji jejich odborné kvalifikace. Vzdělávání mohou pracovníci realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku. Projekt zároveň podpoří jejich vzájemnou spolupráci a přispěje k zavádění inovativních metod výuky v rámci volnočasových aktivit, které organizace zajišťuje. Odborně zaměřená tematická setkávání v SVČ Domeček přispěje k otevření organizace směrem k veřejnosti a podpoří inkluzivní klima a komunitní charakter organizace.   

Realizace projektu „Podpora SVČ Domeček Valašské Meziříčí formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ celkově povede ke zvýšení kvality vzdělávání pro účastníky zájmového vzdělávání SVČ Domeček.

Kontakty

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Najdete nás

Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí, 757 01

Otevírací doba

Po - Pá: 8:00 - 16:00
Víkendy: ZAVŘENO

Telefon & Email

viz záložka kontakty
domecek@domecekvalmez.cz

Formulář

DOTAZY

domecekvalmez.cz | SVČ Domeček Valašské Meziříčí © Copyright 2023. Všechna práva vyhrazena. | Vytvořili ODMARKETING.cz